Dữ liệu đang được cập nhật ...

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACB 38.054 -1.746 (-4,39) 15,19 2,33
BID 26.800 -50 (-1,83) 12,98 1,80
CTG 25.400 -45 (-1,74) 12,08 1,43
EIB 14.250 -15 (-1,04) 15,49 1,19
HDB 36.800 0 (0) 15,02 2,29
MBB 27.500 -50 (-1,78) 12,07 1,61
NVB 7.365 -235 (-3,09) 96,68 0,70
SHB 8.464 -336 (-3,82) 6,03 0,67
STB 11.700 -30 (-2,50) 15,53 0,89
TCB 95.000 -500 (-5,00) 11,44 2,94
TPB 27.100 +10 (+0,37) 13,56 2,15
VCB 56.500 0 (0) 19,57 3,63
VIB 21.350 +450 (+2,15) 10,66 1,58
VPB 29.100 -120 (-3,96) 10,08 1,44
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/06/2018

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 95,28%
Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 0,27%

Xem tiếp