Dữ liệu đang được cập nhật ...

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACB 43.205 +1.205 (+2,87) 20,34 2,69
BID 35.400 +85 (+2,46) 17,53 2,47
CTG 27.200 +100 (+3,81) 13,63 1,59
EIB 16.000 +100 (+6,66) 23,91 1,38
HDB 46.600 +10 (+0,21) 23,70 3,10
MBB 31.500 +60 (+1,94) 16,27 1,93
NVB 8.041 -259 (-3,12) 109,82 0,75
SHB 13.112 -88 (-0,67) 10,95 0,98
STB 15.900 0 (0) 24,45 1,23
VCB 64.000 +50 (+0,78) 25,34 4,26
VIB 21.350 +450 (+2,15) 15,74 1,90
VPB 56.500 +130 (+2,35) 12,77 2,85
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 13/02/2018

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 95,28%
Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 0,28%

Xem tiếp