Dữ liệu đang được cập nhật ...

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACB 33.616 +116 (+0,35) 11,60 2,06
BID 35.300 +5 (+0,14) 14,94 2,27
CTG 26.800 -10 (-0,37) 12,85 1,47
EIB 13.850 +5 (+0,36) 13,80 1,14
HDB 38.500 +25 (+0,65) 13,76 2,47
MBB 22.400 +30 (+1,35) 10,75 1,30
NVB 8.734 +234 (+2,75) 93,09 0,83
SHB 8.586 +186 (+2,21) 6,02 0,67
STB 12.550 +15 (+1,20) 15,33 0,96
TCB 26.600 +45 (+1,72) 10,38 0,65
TPB 26.200 +10 (+0,38) 11,83 1,81
VCB 63.300 0 (0) 20,16 3,89
VIB 21.350 +450 (+2,15) 8,57 1,51
VPB 24.950 +50 (+2,04) 8,13 1,19
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/09/2018

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 95,28%
Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 0,27%

Xem tiếp