Dữ liệu đang được cập nhật ...

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACB 25.420 +520 (+2,09) 18,97 1,70
BID 17.900 +45 (+2,57) 9,94 1,44
CTG 18.700 +20 (+1,08) 10,23 1,11
EIB 11.800 -50 (-4,06) 46,96 1,08
MBB 15.650 +25 (+1,62) 9,34 1,06
NVB 4.290 -110 (-2,50) 105,68 0,43
SHB 5.530 +330 (+6,35) 6,19 0,48
STB 11.400 0 (0) 55,20 0,90
VCB 38.000 -25 (-0,65) 20,03 2,78
VIB 17.680 +180 (+1,03) 19,65 1,14
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/03/2017

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 95,28%

Xem tiếp