Dữ liệu đang được cập nhật ...

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACB 30.732 +132 (+0,43) 8,83 1,78
BID 34.650 +110 (+3,27) 14,23 2,21
CTG 23.500 +20 (+0,85) 11,38 1,25
EIB 13.700 -15 (-1,08) 12,43 1,11
HDB 30.550 +35 (+1,15) 12,20 1,88
MBB 22.500 +25 (+1,12) 9,61 1,46
NVB 10.214 -86 (-0,83) 108,46 0,96
SHB 7.591 +91 (+1,21) 5,41 0,58
STB 12.700 +20 (+1,60) 17,19 0,96
TCB 28.900 +60 (+2,12) 11,07 2,04
TPB 21.250 +10 (+0,47) 10,99 1,40
VCB 58.000 +120 (+2,11) 17,27 3,39
VIB 21.350 +450 (+2,15) 7,35 1,09
VPB 22.400 -10 (-0,44) 8,13 1,72
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/12/2018

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 95,28%
Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 0,27%

Xem tiếp