Dữ liệu đang được cập nhật ...

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACB 34.142 -58 (-0,17) 18,17 2,19
BID 24.300 -15 (-0,61) 14,42 1,79
CTG 21.900 -10 (-0,45) 10,91 1,31
EIB 12.550 +20 (+1,61) 29,39 1,12
MBB 24.250 +25 (+1,04) 11,67 1,54
NVB 7.622 +222 (+3,00) 172,20 0,70
SHB 8.721 -79 (-0,90) 6,94 0,66
STB 12.700 +20 (+1,60) 33,46 1,01
VCB 46.000 +70 (+1,54) 20,35 3,05
VIB 21.350 +450 (+2,15) 18,27 1,50
VPB 38.200 -20 (-0,52) 9,08 2,07
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 15/12/2017

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 95,28%
Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 0,28%

Xem tiếp