Dữ liệu đang được cập nhật ...

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACB 35.982 +382 (+1,07) 14,10 2,17
BID 26.150 +125 (+5,02) 12,67 1,76
CTG 24.900 +90 (+3,75) 11,84 1,40
EIB 14.150 0 (0) 15,38 1,19
HDB 35.250 +170 (+5,06) 14,39 2,19
MBB 23.100 +75 (+3,35) 12,08 1,35
NVB 6.721 -79 (-1,16) 87,78 0,64
SHB 8.220 +220 (+2,75) 5,89 0,66
STB 11.200 +45 (+4,18) 14,86 0,89
TCB 27.950 +85 (+3,13) 12,15 0,87
TPB 27.000 +20 (+0,74) 13,69 2,17
VCB 57.500 +170 (+3,04) 19,92 3,69
VIB 21.350 +450 (+2,15) 10,68 1,68
VPB 30.050 +60 (+2,03) 10,10 1,49
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/07/2018

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 95,28%
Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 0,27%

Xem tiếp