Dữ liệu đang được cập nhật ...

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACB 40.813 -187 (-0,46) 15,58 2,39
BID 27.700 -195 (-6,57) 13,42 1,86
CTG 26.150 -120 (-4,38) 12,44 1,47
EIB 14.700 -10 (-0,67) 15,98 1,23
HDB 35.250 -25 (-0,70) 14,39 2,19
MBB 28.200 -105 (-3,58) 12,38 1,65
NVB 7.420 +120 (+1,64) 94,14 0,68
SHB 9.073 -27 (-0,30) 6,31 0,70
STB 11.650 -40 (-3,31) 15,46 0,89
TPB 29.000 -30 (-1,02) 14,51 2,30
VCB 50.000 -330 (-6,19) 17,32 3,21
VIB 21.350 +450 (+2,15) 11,51 1,71
VPB 41.700 -240 (-5,44) 8,93 1,97
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 25/05/2018

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 95,28%
Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 0,27%

Xem tiếp