Dữ liệu đang được cập nhật ...

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACB 25.567 -33 (-0,13) 15,43 1,70
BID 19.750 +55 (+2,86) 10,87 1,40
CTG 18.600 +5 (+0,26) 9,48 1,15
EIB 12.050 +75 (+6,63) 25,77 1,08
MBB 22.400 +35 (+1,58) 11,60 1,40
NVB 7.522 -378 (-4,78) 188,56 0,70
SHB 7.735 -65 (-0,83) 7,19 0,63
STB 11.750 -10 (-0,84) 43,65 0,94
VCB 37.500 +20 (+0,53) 17,69 2,59
VIB 21.350 +450 (+2,15) 19,68 1,41
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/08/2017

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 95,28%
Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 0,28%

Xem tiếp