Dữ liệu đang được cập nhật ...

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACB 33.183 +383 (+1,17) 19,75 2,27
BID 21.400 -10 (-0,46) 11,76 1,52
CTG 19.500 +10 (+0,51) 9,94 1,20
EIB 11.550 +5 (+0,43) 24,71 1,04
MBB 23.100 -35 (-1,49) 12,57 1,45
NVB 7.101 +1 (+0,01) 178,23 0,67
SHB 8.364 +64 (+0,77) 7,63 0,66
STB 11.400 -5 (-0,43) 38,98 0,96
VCB 40.700 -30 (-0,73) 19,20 2,81
VIB 21.350 +450 (+2,15) 19,51 1,39
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/10/2017

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 95,28%
Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 0,28%

Xem tiếp