Dữ liệu đang được cập nhật ...

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACB 25.767 -133 (-0,51) 17,04 1,75
BID 19.950 +5 (+0,25) 10,79 1,55
CTG 20.150 +15 (+0,75) 10,85 1,29
EIB 12.600 -10 (-0,78) 36,76 1,14
MBB 21.800 +10 (+0,46) 12,32 1,49
NVB 8.010 -390 (-4,64) 172,37 0,74
SHB 7.544 +44 (+0,59) 8,45 0,62
STB 14.200 -15 (-1,04) 60,82 1,11
VCB 38.050 -20 (-0,52) 19,03 2,73
VIB 21.350 +450 (+2,15) 21,98 1,43
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/06/2017

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 95,28%
Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 0,30%

Xem tiếp