Dữ liệu đang được cập nhật ...

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACB 50.164 +764 (+1,55) 23,46 3,10
BID 42.800 +110 (+2,63) 21,20 2,99
CTG 36.700 +10 (+0,27) 18,39 2,15
EIB 15.000 0 (0) 22,41 1,29
HDB 44.800 +30 (+0,67) 22,79 2,98
MBB 36.000 +5 (+0,13) 18,44 2,21
NVB 9.663 +163 (+1,72) 131,51 0,90
SHB 13.737 +437 (+3,29) 11,62 1,04
STB 16.300 +15 (+0,92) 25,07 1,27
VCB 74.700 +90 (+1,21) 29,57 4,97
VIB 21.350 +450 (+2,15) 21,39 2,59
VPB 64.300 +50 (+0,78) 14,53 3,24
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/03/2018

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 95,28%
Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 0,27%

Xem tiếp