Dữ liệu đang được cập nhật ...

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACB 31.664 +364 (+1,16) 10,91 1,94
BID 34.600 +110 (+3,28) 14,64 2,22
CTG 25.300 +15 (+0,59) 12,13 1,38
EIB 14.000 +20 (+1,44) 13,95 1,15
HDB 37.150 +15 (+0,40) 13,28 2,38
MBB 21.650 -10 (-0,45) 10,39 1,25
NVB 9.366 +66 (+0,71) 98,32 0,88
SHB 8.312 +112 (+1,37) 5,81 0,64
STB 13.550 -5 (-0,36) 16,55 1,08
TCB 29.100 +40 (+1,39) 11,36 0,72
TPB 24.500 +35 (+1,44) 11,07 1,70
VCB 59.200 0 (0) 18,86 3,63
VIB 21.350 +450 (+2,15) 8,66 1,62
VPB 24.000 +10 (+0,41) 7,83 1,14
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/10/2018

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 95,28%
Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 0,27%

Xem tiếp