Dữ liệu đang được cập nhật ...

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACB 25.010 -90 (-0,36) 16,18 1,66
BID 18.550 +15 (+0,81) 10,03 1,44
CTG 18.700 -50 (-2,60) 10,07 1,20
EIB 11.300 -15 (-1,31) 32,97 1,02
MBB 17.600 -70 (-3,82) 9,94 1,20
NVB 4.370 -130 (-2,89) 96,96 0,41
SHB 6.980 -120 (-1,69) 7,66 0,57
STB 12.400 -30 (-2,36) 53,11 0,97
VCB 37.200 -30 (-0,80) 18,60 2,67
VIB 21.350 +450 (+2,15) 23,18 1,51
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/05/2017

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 95,28%
Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 0,30%

Xem tiếp