Dữ liệu đang được cập nhật ...

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACB 22.540 -160 (-0,70) 15,92 1,50
BID 16.350 -20 (-1,20) 9,11 1,31
CTG 17.000 -10 (-0,58) 9,26 1,05
EIB 11.700 +75 (+6,84) 46,79 1,07
MBB 14.950 -15 (-0,99) 8,21 1,01
NVB 4.160 -140 (-3,26) 124,97 0,42
SHB 7.550 -50 (-0,66) 7,79 0,63
STB 10.500 -75 (-6,66) 44,97 0,82
VCB 35.100 -40 (-1,12) 17,55 2,52
VIB 19.980 -20 (-0,10) 19,52 1,27
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/04/2017

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 95,28%
Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 0,30%

Xem tiếp