Dữ liệu đang được cập nhật ...

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACB 23.360 +360 (+1,57) 19,42 1,58
BID 16.450 -35 (-2,08) 8,73 1,26
CTG 17.300 -35 (-1,98) 10,02 1,06
EIB 9.550 +9 (+0,95) -38,62 0,88
MBB 14.000 -15 (-1,06) 8,79 0,92
NVB 4.560 -40 (-0,87) 78,31 0,39
SHB 4.704 -96 (-2,00) 5,61 0,37
STB 9.450 +21 (+2,27) -275,57 0,79
VCB 38.300 -65 (-1,66) 20,42 2,91
VIB 15.702 +402 (+2,63) 16,83 0,89
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/01/2017

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 95,28%

Xem tiếp