Dữ liệu đang được cập nhật ...

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACB 23.105 +505 (+2,23) 16,89 1,51
BID 16.650 0 (0) 9,24 1,34
CTG 18.050 +15 (+0,83) 9,88 1,07
EIB 10.600 -10 (-0,93) 42,18 0,97
MBB 14.150 -5 (-0,35) 8,45 0,96
NVB 4.049 -151 (-3,60) 96,68 0,40
SHB 5.074 -26 (-0,51) 5,43 0,42
STB 10.300 -75 (-6,78) 49,87 0,81
VCB 37.450 -15 (-0,39) 19,74 2,74
VIB 16.967 +67 (+0,40) 18,85 1,10
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/02/2017

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 95,28%

Xem tiếp