Dữ liệu đang được cập nhật ...

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACB 49.696 +196 (+0,40) 25,04 3,13
BID 40.200 -170 (-4,05) 20,25 2,81
CTG 33.550 -125 (-3,59) 16,81 1,96
EIB 16.450 +65 (+4,11) 24,58 1,42
HDB 51.800 +100 (+1,96) 26,35 3,44
MBB 33.650 -85 (-2,46) 17,23 2,06
NVB 9.601 -99 (-1,02) 131,51 0,90
SHB 13.047 -253 (-1,90) 10,85 0,98
STB 15.500 -30 (-1,89) 23,66 1,20
VCB 64.800 -220 (-3,28) 25,64 4,44
VIB 21.350 +450 (+2,15) 19,95 2,41
VPB 63.800 -130 (-1,99) 14,42 3,22
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/04/2018

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 95,28%
Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 0,27%

Xem tiếp