Dữ liệu đang được cập nhật ...

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACB 37.195 +395 (+1,07) 11,08 2,18
BID 31.100 +110 (+3,66) 13,08 2,00
CTG 26.000 -15 (-0,57) 12,47 1,42
EIB 14.000 0 (0) 13,95 1,15
HDB 35.900 -75 (-2,04) 12,83 2,12
MBB 23.400 -30 (-1,26) 11,23 1,36
NVB 7.619 +19 (+0,25) 81,59 0,72
SHB 8.470 +170 (+2,05) 5,75 0,64
STB 11.200 -20 (-1,75) 13,68 0,85
TCB 26.500 0 (0) 10,34 0,65
TPB 26.250 +20 (+0,76) 11,85 1,81
VCB 62.000 +140 (+2,31) 19,75 3,81
VIB 21.350 +450 (+2,15) 8,96 1,57
VPB 26.000 -50 (-1,88) 8,48 1,24
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/08/2018

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 95,28%
Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 0,27%

Xem tiếp