Thông điệp từ Chủ tịch HĐQT

Năm 2014, kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn thách thức song với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước, kết hợp với sự đồng thuận và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, ngành ngân hàng và người dân, kinh tế Việt nam đã có những chuyển biến tích cực, mở ra triển vọng kinh tế lạc quan cho năm 2015. Trong sự khởi sắc chung đó, với vị trí là một trong những định chế tài chính hàng đầu, BIDV đã hoàn thành toàn diện, vượt trội các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2014 được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, định hạng tín nhiệm được nâng cao và đạt nhiều chuyển biến tích cực trong thực thi Đề án tái cơ cấu hoạt động giai đoạn 2013-2015.

Tính đến 31/12/2014, tổng tài sản BIDV đạt 650 nghìn tỷ đồng (~ 31 tỷ USD) với tốc độ tăng trưởng 18,6%, cao nhất trong 03 năm trở lại đây. Dư nợ tín dụng đạt trên 460 nghìn tỷ đồng (~21 tỷ USD), tăng trưởng 18,9%, tăng trưởng gắn với kiểm soát chất lượng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,03%. Nguồn vốn huy động đạt trên 501 nghìn tỷ đồng (~24 tỷ USD), tăng trưởng 20,4%. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.297 tỷ đồng, tăng trưởng 20%, ROA 0,83% và ROE 15,27%. Hệ số an toàn vốn CAR đạt trên 9%.

Đáng chú ý, năm 2014, lần đầu tiên trong 3 năm, tốc độ tăng trưởng tín dụng bán lẻ đạt gần 36%; huy động vốn bán lẻ có tốc độ tăng trưởng đạt 25%; nền khách hàng cá nhân của BIDV đạt mốc gần 7 triệu khách hàng. Thành công này khẳng định năng lực, vị thế thị trường ngày càng được mở rộng trong hoạt động kinh doanh của BIDV.

Năm 2014, tổ chức định hạng tín nhiệm Moody’s đã nâng mức xếp hạng BIDV lên B1 (tăng 1 bậc so với năm trước). Moody’s cũng đánh giá BIDV là ngân hàng có hệ thống mạng lưới rộng khắp và sở hữu một trong những hệ thống thanh toán tốt nhất tại Việt nam. Tổ chức định hạng Standard and Poor’s giữ nguyên định hạng tín nhiệm, qua đó thể hiện sự ổn định và tăng tín nhiệm của BIDV đối với quốc tế.

Cùng với định hạng tín nhiệm được nâng cao, BIDV cũng dành được nhiều giải thưởng uy tín quốc tế và trong nước như giải thưởng “Ngân hàng thương mại tốt nhất Việt nam 2014” (International Banker); “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt nam” (Asian Banker), “Ngân hàng điện tử tiêu biểu 2014” do Hiệp hội Ngân hàng Việt nam phối hợp  Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG tổ chức; giải thưởng “Thương hiệu quốc gia” của Chính phủ do Bộ Công thương triển khai.

Phát huy vai trò của một định chế tài chính hàng đầu đất nước, BIDV đã chủ động thực thi có hiệu quả chủ trương của Chính Phủ, NHNN, chủ động điều hành tăng trưởng tín dụng, tập trung vào lĩnh vực ưu tiên, đồng thời đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn với nhiều sản phẩm chương trình tín dụng cụ thể để cùng doanh nghiệp trụ vững và phát triển.

BIDV tiếp tục khẳng định vị thế, tầm nhìn chiến lược trong hoạt động nghiên cứu, dự báo, tư vấn khuyến nghị các vấn đề về quản lý kinh tế vĩ mô, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, tiếp tục là một kênh cung cấp thông tin độc lập, khách quan tin cậy, phục vụ hữu ích đối với công tác điều hành của BIDV cũng như trong hoạch định chính sách quản lý vĩ mô, đổi mới và phát triển đất nước.

Trong hợp tác quốc tế, BIDV tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh Chủ tịch các hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam tại Lào, Campuchia, Myanmar, tăng cường quảng bá xúc tiến đầu tư thương mại tại các thị trường tiềm năng như Liên Bang Nga, Châu Âu, Đông Bắc Á; trong đó đạt được những bước tiến quan trọng trong việc thâm nhập, kết nối thị trường Nhật Bản – Việt Nam; hợp tác với Tập đoàn Bảo hiểm nhân thọ Hoa Kỳ Metlife thành lập Liên doanh bảo hiêm nhân thọ BIDV Metlife.

Năm 2014, BIDV đã tập trung phát triển thể chế theo mô hình Ngân hàng TMCP hiện đại, nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo chuẩn Basel II, đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đáp ứng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được duy trì tập trung vào các chương trình hành động thiết thực, các lĩnh vực ưu tiên quốc gia như y tế, giáo dục, cứu trợ thiên tai, chung tay góp sức vì Biển Đông. Với vai trò là Ngân hàng đầu mối, BIDV đóng góp quan trọng vào thành công của Dự án Tài chính Nông thôn III - dự án được đánh giá là “có kết quả xuất sắc trong số các dự án ODA của Việt Nam” mang lại giá trị to lớn cả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường.

Có thể khẳng định, kết thúc năm 2014, hoạt động của BIDV đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện theo yêu cầu, tiêu chuẩn quản trị ngân hàng thương mại lớn, hiện đại, hoạt động an toàn ổn định, đảm bảo thu nhập người lao động và quyền lợi của cổ đông, thân thiện và trách nhiệm với cộng đồng, khẳng định và phát triển thương hiệu BIDV trên thị trường trong và ngoài nước.

Năm 2015, với những dự báo ổn định, khả quan của nền kinh tế và đặc biệt Việt Nam sẽ hội nhập quốc tế sâu và rộng hơn, trong đó nổi bật là tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP)...BIDV tiếp tục đổi mới mạnh mẽ từ nội tại, hội đủ sức mạnh và nguồn lực để chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp, bạn hàng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh để vững bước phát triển và hội nhập.

Đối với BIDV, năm 2015 cũng là năm cuối của kế hoạch 5 năm (2011-2015) và kết thúc đề án tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015. Định hướng chiến lược của BIDV 2015, giai đoạn 2016-2020 là tiếp tục ĐỔI MỚI - HỘI NHẬP và PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG với sứ mệnh đồng hành, chia sẻ và cung cấp dịch vụ tài chính – ngân hàng hiện đại, tốt nhất cho khách hàng, mang lại giá trị tốt nhất cho các cổ đông và quyền lợi chính đáng của người lao động.

BIDV tin tưởng rằng với bản lĩnh vững vàng được tôi luyện qua 58 năm lịch sử, nguồn nhân lực dồi dào và chuyên nghiệp, công nghệ đồng bộ và hiện đại, với quyết tâm đổi mới để bứt phá và đặc biệt là sự tín nhiệm, ủng hộ của khách hàng, nhà đầu tư, người lao động, BIDV sẽ cán đích thành công cho năm 2015 nói riêng và cho cả giai đoạn 2011-2015 nói chung, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn 2016-2020 và định hướng chiến lược đến 2030.