Quyết định của NHNN v/v sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động | 29/08/2013

Default Image

Ngày 29/08/2013, BIDV đã nhận được Quyết định số 1858/QĐ-NHNN ngày 28/8/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, theo đó vốn điều lệ của Ngân hàng là 28.112.026.440.000 đồng. Chi tiết như đính kèm:

QD_1858_sua_doi_noi_dung_Giay_phep_hoat_dong

TIN MỚI NHẤT