Nghị quyết V/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018 | 14/09/2018

Default Image

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin được công bố Nghị quyết số 630/NQ-BIDV ngày 14/09/2018 V/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2018


Chi tiết tại file đính kèm

TIN MỚI NHẤT