Kết quả định hạng tín nhiệm theo Moody's của BIDV 08/2018 | 16/08/2018

Default Image

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Tổ chức Định hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s nâng định hạng đối với định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ dài hạn và định hạng nhà phát hành dài hạn


Theo đó, định hạng của BIDV tăng 1 bậc đối với định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ dài hạn và định hạng nhà phát hành của BIDV. Đồng thời, Moody’s thay đổi triển vọng đối với các định hạng tiền gửi nội tệ dài hạn và định hạng nhà phát hành dài hạn từ tích cực lên ổn định ở bậc cao hơn. Cụ thể như sau:
- Định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ dài hạn: Ba3/B1
- Định hạng nhà phát hành dài hạn: Ba3
Theo Moody’s, việc nâng hạng cho BIDV là động thái tiếp theo của Moody’s sau khi tăng định hạng của Việt Nam từ B1 lên Ba3 và thay đổi triển vọng từ tích cực lên ổn định ở bậc cao hơn. Việc nâng định hạng cho Việt Nam dựa vào đánh giá (i) tiềm năng tăng trưởng mạnh; (ii) việc sử dụng lao động và nguồn vốn trong nền kinh tế ngày càng hợp lý; (iii) Nợ chính phủ cũng đang giảm dần nhờ kỳ hạn trái phiếu dài và giảm phụ thuộc vào nợ ngoại tệ; (iv) Tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng gần đây đã cải thiện và được kỳ vọng duy trì.
Năm 2018 là năm thứ 13 liên tiếp BIDV mời Moody’s thực hiện định hạng tín nhiệm bên cạnh Tổ chức Định hạng tín nhiệm toàn cầu Standard & Poors (đơn vị đã 9 năm định hạng tín nhiệm BIDV). Hoạt động này đã góp phần khẳng định cam kết minh bạch hóa và thực hiện chiến lược áp dụng các chuẩn mực quốc tế tốt nhất vào hoạt động kinh doanh của BIDV.


Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Moody’s
Vui lòng truy cập website http://www.moodys.com để biết thêm chi tiết
BIDV
Hotline 19009247 hoặc truy cập website www.bidv.com.vn để biết thêm chi tiết.

TIN MỚI NHẤT