Công bố thông tin v/v đổi tên chi nhánh Tây Hà Nội | 05/07/2018

Default Image

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin được công bố Quyết định số 431/NQ-BIDV ngày 04/07/2018 V/v thay đổi tên Chi nhánh Tây Hà Nội trực thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam


Chi tiết tại file đính kèm

TIN MỚI NHẤT