Thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần | 27/06/2018

Default Image

Hà Nội ngày 27 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO

- Căn cứ đơn báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Tiến Chỉnh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) xin thông báo về việc mất và đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần như sau:

  • Tên cổ đông: Nguyễn Tiến Chỉnh.
  • Số CMND: 001045000890; Ngày cấp 05/06/2015; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
  • CMND cũ: 012371024; Ngày cấp 30/11/2010; Nơi cấp: TP Hà Nội

 

Cổ đông bị mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần sau:

  • Sổ cổ đông : BIDV-122203 phát hành ngày 30/05/2012, số lượng: 8.884 (bằng chữ: Tám nghìn tám trăm tám mươi tư) Cổ phần

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này


Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Ban Thư ký Hội đồng quản trị

Điện thoại: (024) 22201099

Email: nhadautu@bidv.com.vn

TIN MỚI NHẤT