Công bố thông tin vv Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của BIDV | 01/06/2018

Default Image

Ngày 01/06/2018, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nhận được Quyết định số 1166/QĐ-NHNN ngày 30/05/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Giấy phép thành lập và hoạt động số 84/GP-NHNN ngày 23/04/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.


Chi tiết tại file đính kèm

TIN MỚI NHẤT