Công bố thông tin vv Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng | 11/05/2018

Default Image

Ngày 10/05/2018, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã nhận được Quyết định số 909/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam V/v Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cho phép BIDV được chấm dứt hoạt động kinh doanh  vàng miếng tại 9/19 địa điểm được phép kinh doanh vàng miếng. Quyết định này là 1 bộ phận bổ sung và không tách rời của giấy phép số 269/GP-NHNN ngày 28/12/2012 về giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng của Ngân hàng nhà nước Việt Nam cấp cho BIDV.


Chi tiết tại file đính kèm

TIN MỚI NHẤT