Công bố thông tin vv Nhân sự phụ trách điều hành hoạt động HĐQT | 03/05/2018

Default Image

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin được công bố thông tin nhân sự phụ trách điều hành hoạt động HĐQT như sau: Ông Bùi Quang Tiên, thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 được HĐQT bầu phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 01/05/2018

 


Chi tiết tại file đính kèm

TIN MỚI NHẤT