Công bố thông tin vv thay đổi thành viên HĐQT | 02/05/2018

Default Image

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN xin được công bố Nghị quyết số 255/NQ-BIDV ngày 02/05/2018 về việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Trần Anh Tuấn, theo đó HĐQT BIDV thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nhiệm kỳ 2017-2022 của ông Trần Anh Tuấn. 

 

 


Chi tiết tại file đính kèm

Nghị quyết số 255/NQ-BIDV

TIN MỚI NHẤT