Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2018) | 02/05/2018

Default Image

Điều lệ được ban hành hợp nhất các nội dung sửa đổi đã dược Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (tổ chức vào ngày 21 tháng 04 năm 2018) thông qua theo Nghị quyết hợp lệ.


Chi tiết tại file đính kèm

TIN MỚI NHẤT