Công bố thông tin v/v bổ sung giấy phép thành lập | 26/04/2018

Default Image

Ngày 24/04/2018, BIDV nhận được Quyết định số 842/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Theo đó, BIDV được bổ sung  tại Điều 4 Giấy phép thành lập và hoạt động  số 84/GP-NHNN ngày 23/04/2012 do Thống đốc NHNN cấp cho BIDV nội dung hoạt động “Đầu tư hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ”


Vui lòng xem Văn bản đính kèm

TIN MỚI NHẤT