Công bố thông tin vv thay đổi thành viên HĐQT | 02/04/2018

Default Image

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thực hiện công bố Nghị quyết số 165/NQ-HĐQT ngày 02/04/2018 v/v từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của bà Lê Thị Kim Khuyên, theo đó bà Lê Thị Kim Khuyên nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/04/2018


Chi tiết tại file đính kèm

TIN MỚI NHẤT