Điều chỉnh BCTC kiểm toán năm 2016 | 16/03/2018

Default Image

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo về việc điều chỉnh BCTC kiểm toán năm 2016 theo yêu cầu của KTNN.


Chi tiết tại file đính kèm

TIN MỚI NHẤT