UBCKNN gia hạn thời gian công bố BCTC của BIDV | 09/03/2018

Default Image

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin được công bố Công văn số 1338/UBCK-GSĐC ngày 05/03/2018 của UBCKNN V/v gia hạn thời gian công bố BCTC của BIDV. Theo đó, UBCKNN chấp thuận cho BIDV được gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty lập trong năm tài chính 2018 theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính


Chi tiết tại file đính kèm

TIN MỚI NHẤT