Nghị quyết v/v thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 | 05/03/2018

Default Image

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin được công bố Nghị quyết số 106/NQ-BIDV ngày 05/03/2018 V/v thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.


Chi tiết tại file đính kèm

TIN MỚI NHẤT