Thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần | 27/02/2018

Default Image

Hà Nội ngày 27 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

- Căn cứ đơn báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Dương Khắc Chuyên.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) xin thông báo về việc mất và đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần như sau:

  • Tên cổ đông: Dương Khắc Chuyên.
  • Số CMND: 012312936; Ngày cấp 19/03/2000; Nơi cấp: Hà Nội
  • Thẻ Căn cước công dân: 001082025550; Ngày cấp: 08/12/2017; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.

Cổ đông bị mất 02 (hai) Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần sau:

  • Sổ cổ đông 1: BIDV-214106 phát hành ngày 30/05/2012, số lượng: 4.000 (bằng chữ: Bốn nghìn) Cổ phần
  • Sổ cổ đông 2: BIDV-214106 phát hành ngày 17/09/2013, số lượng: 181(bằng chữ: Một trăm tám mốt) Cổ phần

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào, BIDV sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Ban Thư ký Hội đồng quản trị

Điện thoại: (04) 22201099

Email: nhadautu@bidv.com.vn

 

Kính báo!

TIN MỚI NHẤT