Thông báo về việc mất Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần | 12/02/2018

Default Image

Hà Nội ngày 12 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

- Căn cứ đơn báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần tư vấn, đầu tư và Xây dựng Hương Giang.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) xin thông báo về việc mất và đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần như sau:

  • Tên cổ đông: Công ty Cổ phần tư vấn, đầu tư và Xây dựng Hương Giang.
  • Số ĐKKD: 0100821401; Ngày cấp 29/09/2011; Nơi cấp: Hà Nội
  • Số sổ cổ đông: BIDV-215147.
  • Số lượng cổ phần sở hữu: 32.875 (Ba mươi hai nghìn tám trăm bảy mươi lăm) cổ phần.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào, BIDV sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Ban Thư ký Hội đồng quản trị

Điện thoại: (04) 22201099

Email: nhadautu@bidv.com.vn

 

Kính báo!

TIN MỚI NHẤT