Công bố thông tin vv thay đổi địa điểm trụ sở chi nhánh BIDV Kinh Bắc | 04/01/2018

Default Image

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin được công bố Quyết định số 40/QĐ-BIDV ngày 04/10/2018 V/v thay đổi địa điểm đặt  trụ sở Chi nhánh BIDV Kinh Bắc, trực thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam


Chi tiết tại file đính kèm

TIN MỚI NHẤT