Kết quả định hạng tín nhiệm theo Moody's của BIDV năm 2017 | 30/12/2017

Default Image

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Tổ chức Định hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s thực hiện việc rà soát và công bố định hạng 


Kết quả định hạng tín nhiệm của BIDV năm 2017cải thiện, theo đó Moody’s đã nâng 1 bậc đối với đánh giá rủi ro cơ sở để phản ánh chất lượng tài sản của BIDV đã ổn định hơn cũng như nguồn vốn và thanh khoản được cải thiện. Đồng thời, Moody’s giữ nguyên định hạng với Triển vọng chung ở mức Tích cực đối với định hạng tiền gửi nội tệ dài hạn và định hạng nhà phát hành dài hạn và Ổn định đối với định hạng tiền gửi ngoại tệ dài hạn. Cụ thể như sau: 

• Định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ dài hạn:B1/B2 
• Định hạng nhà phát hành dài hạn:                B1

Theo Moody’skết quả định hạng của BIDV hiện ngang bằng định hạng quốc gia Việt Nam, phản ánh vị thế của BIDV là ngân hàng có sở hữu của Chính phủ lớn thứ 2 trong hệ thống ngân hàng Việt Nam về thị phần huy động tiền gửi và cho vay cũng như có khả năng nhận hỗ trợ rất cao của Chính phủ khi cần thiết.

Năm 2017 là năm thứ 12 liên tiếp BIDV mời Moody’s thực hiện định hạng tín nhiệm bên cạnh Tổ chức Định hạng tín nhiệm toàn cầu Standard & Poors(đơn vị đã 8 năm định hạng tín nhiệm BIDV)Hoạt động này đã góp phần khẳng định cam kết minh bạch hóa và thực hiện chiến lược áp dụng các chuẩn mực quốc tế tốt nhất vào hoạt động kinh doanh của BIDV.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Moody’s

Vui lòng truy cập website http://www.moodys.com để biết thêm chi tiết

BIDV

Hotline 19009247 hoặc truy cập website www.bidv.com.vn để biết thêm chi tiết.

 

TIN MỚI NHẤT