Công bố thông tin v/v Thông báo đóng cửa VPĐD tại Yangon | 06/11/2017

Default Image

Ngày 06/11/2017 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhận được Thông báo số DICA-10/1/2017 (12663) đề ngày 06/11/2017 của Vụ Quản lý đầu tư và thủ tục hành chính về Công ty của Myanmar  v/v Đóng cửa Văn phòng Đại diện BIDV tại Yangon. Theo đó, Văn phòng đại diện tại Yangon của Ngân  hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, số đăng ký 1 FC/2010-2011 được chấp thuận đóng cửa từ ngày 04/11/2017

 


Công bố thông tin

Thông báo về việc đóng cửa VPĐD

TIN MỚI NHẤT