Công bố thông tin vv thay đổi thành viên HĐQT | 02/11/2017

Default Image

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thực hiện công bố Nghị quyết số 1803/NQ-HĐQT ngày 02/11/2017 v/v từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Huy Tựa và Quyết định số 1793/QĐ-NHNN ngày 23/08/2017 v/v nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của ông Nguyễn Huy Tựa từ ngày 01/11/2017


Quyết định số 1793/QĐ-NHNN

TIN MỚI NHẤT