Sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động | 30/10/2017

Default Image

Ngày 30/10/2017, BIDV nhận được Quyết định số 2266/QĐ-NHNN ngày 27/10/2017 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định sửa đổi nội dung hoạt động quy định tại Khoản 13 Điều 4 Giấy phép thành lập và hoạt động số 84/GP-NHNN ngày 23/04/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam


Chi tiết tại file đính kèm

TIN MỚI NHẤT