Kết quả định hạng tín nhiệm theo S&P của BIDV tháng 8/2017 | 15/09/2017

Default Image

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Tổ chức Định hạng tín nhiệm toàn cầu Standard & Poors (S&P) thực hiện việc rà soát và công bố định hạng tín nhiệm định kỳ năm 2017 vào tháng 8/2017. Năm 2017 là năm thứ 8 liên tiếp BIDV mời S&P thực hiện định hạng tín nhiệm bên cạnh Tổ chức Định hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s (đơn vị đã 12 năm định hạng tín nhiệm BIDV). Hoạt động này đã góp phần khẳng định cam kết minh bạch hóa và thực hiện chiến lược áp dụng các chuẩn mực quốc tế tốt nhất vào hoạt động kinh doanh của BIDV.


Kết quả định hạng tín nhiệm của BIDV năm 2017 giữ nguyên như Định hạng hiện tại, với Triển vọng chung ở mức Ổn định. Cụ thể như sau

Định hạng nhà phát hành dài hạn:          B+

Định hạng nhà phát hành ngắn hạn:       B

Triển vọng:                                                 Ổn định.

 

Theo S&P, kết quả định hạng của BIDV phản ánh vị thế vững mạnh, khả năng sinh lời và chất lượng tài sản khá so với các ngân hàng trong nước, đứng đầu trong hệ thống về tổng tài sản, lớn thứ 2 tính về dư nợ, huy động vốn từ khách hàng và mạng lưới phân phối – ngân hàng chiếm khoảng 13% thị phần tín dụng và 12% thị phần tiền gửi. BIDV có được niềm tin lớn của khách hàng nhờ quy mô, lịch sử hoạt động và yếu tố sở hữu chính phủ.  Thanh khoản của BIDV được hỗ trợ bởi nền tiền gửi ổn định và khả năng tiếp cận những nguồn vốn từ Chính phủ cũng như nguồn vốn hỗ trợ cho các dự án phát triển từ các tổ chức quốc tế. S&P cũng ghi nhận BIDV đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc phát triển ngân hàng bán lẻ, đồng thời đánh giá việc BIDV đang chuyển trọng tâm sang tín dụng bán lẻ sẽ giúp đa dạng hóa danh mục cho vay của ngân hàng và cải thiện khả năng sinh lời. Ngoài ra, S&P đánh giá khả năng Ngân hàng nhận được sự hỗ trợ cao của Chính phủ nhờ vào tầm quan trọng lớn trong hệ thống.

Triển vọng “ổn định” phản ánh dự báo của S&P về việc BIDV sẽ tiếp tục duy trì vị thế mạnh, khả năng sinh lời khá, chất lượng tài sản cải thiện, đặc biệt là nhờ việc xử lý nợ xấu, nợ tồn đọng trong vòng 12 – 18 tháng tới

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

S&P

Vui lòng truy cập website http://www.standardandpoors.com để biết thêm chi tiết.

BIDV

Hotline 19009247 hoặc truy cập website www.bidv.com.vn để biết thêm chi tiết.

 

TIN MỚI NHẤT