Công bố thông tin vv Nhân sự lãnh đạo BIDV | 25/04/2017

Default Image

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin được công bố: (i)Nghị quyết số 667/NQ-BIDV ngày 24/04/2017 v/v bầu nhân sự phụ trách điều hành hoạt động của Hội đồng Quản trị BIDV nhiệm kỳ 2017-2022; (ii) Quyết định số 668/QĐ-BIDV ngày 24/04/2017 v/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc BIDV; (iii) Nghị quyết số 259/NQ-BIDV ngày 24/04/2017 v/v bầu nhân sự  giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát BIDV nhiệm kỳ 2017-2022.


Chi tiết tại file đính kèm

TIN MỚI NHẤT