Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng của SGDCK Tp Hồ Chí Minh | 13/03/2017

Default Image

Ngày 13/03, Sở GDCK Tp Hồ Chí Minh (HSX) đã có Thông báo số 298/TB-SGDHCM về Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017.


Chi tiết tại file đính kèm

TIN MỚI NHẤT