Công bố thông tin vv thay đổi địa điểm trụ sở chi nhánh Kỳ Hòa và Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 13/01/2017

Default Image

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin công bố Quyết định số 119/QĐ-BIDV và số 120/QĐ-BIDV ngày 11/01/2017 V/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Kỳ Hòa va Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa trực thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.


Chi tiết tại file đính kèm

TIN MỚI NHẤT