Công bố thông tin vv thay đổi địa điểm trụ sở chi nhánh Đông Hải Phòng | 05/04/2017

Default Image

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin được công bố Quyết định số 1770/QĐ-BIDV ngày 04/04/2017 V/v thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Đông Hải Phòng, trực thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.


Chi tiết tại file đính kèm

TIN MỚI NHẤT