Công bố thông tin vv NHNN chấp thuận nguyên tắc chuyển đổi hình thức pháp lý của BLC | 22/02/2017

Default Image

Ngày 21/02/2017, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nhận được Công văn số 946/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng nhà nước v/v chấp thuận nguyên tắc chuyển đổi hình thức pháp lý Công ty cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam


Chi tiết tại file đính kèm

TIN MỚI NHẤT