UBCKNN gia hạn thời gian công bố BCTC của BID | 06/02/2017

Default Image

Ngày 06/02/2017, BIDV nhận được Công văn số 572/UBCK-GSĐC của UBCKNN v/v gia hạn thời gian công bố BCTC của BID. Theo đó UBCKNN chấp thuận cho BIDV được giai hạn thời gian công bố BCTC của Công ty lập trong năm tài chính 2017 theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.


Chi tiết tại file đính kèm

TIN MỚI NHẤT