Công bố thông tin vv mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2006 | 01/12/2016

Default Image

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin công bố thông tin về việc mua lại 695,521 tỷ đồng trái phiếu dài hạn để tăng vốn tự có của BIDV đợt 2/2006 kỳ hạn 15 năm đáo hạn ngày 18/12/2021.


Chi tiết tại file đính kèm

TIN MỚI NHẤT