Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng của SGDCK Tp Hồ Chí Minh | 26/10/2016

Default Image

Ngày 26/10, Sở GDCK Tp Hồ Chí Minh (HSX) đã có Thông báo số 1094/TB-SGDHCM về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.


Chi tiết tại file đính kèm

TIN MỚI NHẤT