Điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (10/2016) | 25/10/2016

Default Image

Điều lệ được ban hành hợp nhất các nội dung sửa đổi đã dược Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (tổ chức vào ngày 22 tháng 10 năm 2016) thông qua theo Nghị quyết hợp lệ.


Chi tiết tại file đính kèm

TIN MỚI NHẤT