Thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp | 25/10/2016

Default Image

Ngày 24/10/2016, BIDV đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần – Đăng ký thay đổi lần thứ 23 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 24/10/2016. Theo đó, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của BIDV thay đổi lần thứ 23 có cập nhật các thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty.


Chi tiết xem file đính kèm

TIN MỚI NHẤT