Kết quả định hạng tín nhiệm theo Moody's của BIDV tháng 10/2016 | 24/10/2016

Default Image

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Tổ chức Định hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s thực hiện việc rà soát và công bố định hạng tín nhiệm định kỳ năm 2016 vào tháng 10/2016.


Định hạng                                                                                    Kết quả

Triển vọng                                                                                    Ổn định

Định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ dài hạn                             B1/B2

Định hạng nhà phát hành nội tệ/ngoại tệ dài hạn                   B1

TIN MỚI NHẤT