Công bố thông tin liên quan quan đến việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2016 | 07/09/2016

Default Image

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 và Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


-Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

-Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

TIN MỚI NHẤT