Công bố thông tin liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2016 | 06/09/2016

Default Image

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2016 và Nghị Quyết về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016 để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


Nghị Quyết về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016.
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

 

TIN MỚI NHẤT