Kết quả định hạng tín nhiệm theo S&P của BIDV tháng 8/2016 | 24/08/2016

Default Image

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Tổ chức Định hạng tín nhiệm toàn cầu Standard & Poors (S&P) thực hiện việc rà soát và công bố định hạng tín nhiệm định kỳ năm 2016 vào tháng 8/2016. Năm 2016 là năm thứ 7 liên tiếp BIDV mời S&P thực hiện định hạng tín nhiệm bên cạnh Tổ chức Định hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s (đơn vị đã 11 năm định hạng tín nhiệm BIDV). Hoạt động này đã góp phần khẳng định cam kết minh bạch hóa và thực hiện chiến lược áp dụng các chuẩn mực quốc tế tốt nhất vào hoạt động kinh doanh của BIDV


Kết quả định hạng tín nhiệm của BIDV năm 2016 được S&P đánh giá như sau:

Kết quả ĐHTN

Hạng mục                                                                    Kết quả ĐHTN S&P

ĐHTN nhà phát hành dài hạn                                          b+

ĐHTN nhà phát hành ngắn hạn                                       B

ĐH năng lực độc lập                                                           B

Triển vọng                                                                         Ổn định            

 

Liên hệ

Chuyên gia phân tích                                                  Điện thoại

Amit Pandey/Singapore                                                  65.6239.6344

Ivan Tan/Singapore                                                         65.6239.6335

 

Chi tiết

Tóm tắt cơ sở ĐHTN

Theo S&P, kết quả định hạng của BIDV phản ánh vị thế doanh nghiệp mạnh, đứng thứ 2 trong hệ thống ngân hàng Việt Nam về tổng tài sản. BIDV có nền tiền gửi ổn định và khả năng tiếp cận những nguồn vốn từ Chính phủ cũng như nguồn vốn hỗ trợ cho các dự án phát triển từ các tổ chức quốc tế, giúp củng cố hoạt động huy động vốn của BIDV. Đồng thời S&P tin tưởng vào tầm quan trọng lớn của Ngân hàng trong hệ thống và đánh giá khả năng Ngân hàng nhận được sự hỗ trợ cao của Chính phủ.

Triển vọng ĐH

Triển vọng “ổn định” phản ánh dự báo của S&P về việc BIDV sẽ BIDV vẫn duy trì mức tăng trưởng và các chính sách quản lý vốn trong vòng 12 tháng tới.

Để biết thêm thông tin, xin truy cập trang web của S&P tại http://www.standardandpoors.com.

TIN MỚI NHẤT