Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT | 11/05/2016

Default Image

Ngày 09/05/2016, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã có Quyết định 1347/QĐ-BIDV ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị như đính kèm.


Quy chế của HĐQT

TIN MỚI NHẤT