Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | 27/04/2016

Default Image

Ngày 27/04/2016, BIDV đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần – Đăng ký thay đổi lần thứ 22 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 26/04/2016. Theo đó, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của BIDV thay đổi lần thứ 22 có cập nhật các thông tin về vốn điều lệ và tổng số cổ phần.


Chi tiết xem file đính kèm.

TIN MỚI NHẤT