Sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động | 23/02/2016

Default Image

Ngày 22/02/2016, BIDV nhận được Quyết định số 173/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định sửa đổi nội dung về vốn điều lệ quy định tại Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 84/GP-NHNN ngày 23/04/2012 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thành 34.187.153.340.000 đồng


Chi tiết tại file đính kèm

TIN MỚI NHẤT