Bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động | 22/10/2015

Default Image

Ngày 21/10/2015, BIDV nhận được Quyết định số 2021/QĐ-NHNN về việc bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam nội dung: Hoạt động mua nợ.


- Chi tiết tại file đính kèm

TIN MỚI NHẤT