Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (tháng 5/2015) | 26/05/2015

Default Image

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đăng tải nội dung Điều lệ theo Nghị quyết số 1462/NQ-BIDV ngày 25/5/2015 v/v tăng vốn điều lệ và thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Nội dung chi tiết tại file đính kèm.

 


Điều lệ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

TIN MỚI NHẤT