Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát | 20/05/2013

Default Image

Ngày 06/05/2013, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã có Quyết định số 18/QĐ-BKS ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát như đính kèm.

Quy_che_BKS_final

TIN MỚI NHẤT