Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị | 21/05/2013

Default Image

Ngày 07/05/2013, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã có Quyết định 636/QĐ-HĐQT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị như đính kèm.

Quy_che_HDQT_final

TIN MỚI NHẤT